På Basecamp med Extinction Rebellion 2019 – mandag

På mandag satte jeg meg spent på bussen fra Oslo. Jeg gledet meg, men var også litt nervøs for hva som kom til å skje. Jeg var på vei til Arendalsuka for å komme inn under huden på Norges nyeste miljøorganisasjon.

Jeg viste at Basecampen åpnet kl 14, og at folk skulle komme ut over dagen. Da kvelden kom var vi omtrent 20 pers fra hele Norge. Både medlemmer og sympatisører. Helt fra start merket man den gode stemningen. Alle hjelper til, det er ingen ansatte så man er avhengig at aller føler et ansvar for å yte noe til fellesskapet.

Den trivelige stemningen gjorde at det var lett å bli litt kjent med folk. Det slo meg at noe av det som skapte den fine stemningen var at bredden var så stor. Med et aldersspenn fra 16 til over 70, og fra hele Norge, og forskjellige yrker, er det er saken som samler. Folk har aksept for forskjelligheten fordi de har det aller viktigste til felles.

Vi hadde en «sjekk inn» der vi presenterte oss selv og hvorfor vi er her. Folk har litt forskjellige motiver. Noen er så nye at de er her for å få et inntrykk av organisasjonen, andre ser veldig frem til å få frem vårt budskap.

På Bacekampen er det fokus på produksjon av utstyr som flagg og banner. Kvalitet er skyhøy. Dette er kunshåndtverk av første klasse. Både flagg og banner er håndlaget, Trykket på t-skjorter og andre klær gjøres også for hånd.

XR plan for kvelden var å dra rundt i sentrum å delte ut flyers før en fredelig aksjon på partilederdebatten. Ut fr det jeg hørte var det god stemning når de pratet med folk. Skuffelsen over å ikke slippe inn på partilederdebatten var likevel stor.

Jeg fikk følgende forklaring: Det som skjer er at første gruppen ikke ser noe problem i å komme med synlig XR plagg, men kommer seg ikke engang til partilederdebattområdet, men blir stoppet av politiet. Samtidig legger to andre XR grupper merke til det og solidarisk slutter seg til denne gruppen. For oss var det naturlig at vi skulle få innpass til å bruke ytringsfriheten med symbol på plaggene våre. Resultatet av at vi sluttet oss til den første gruppen var at alle ble tatt bilde av og registrert. Det endte med at politiet besluttet å bortvise oss, 200 m fra område innenfor et tidsrom frem til kl 8 neste dag. Politiet omtaler vår tilstedeværelse med at vi har medbrakt utstyr, XR medlemmene var kun iført XR plagg og hadde med flyers.

Selv en deltager som holder seg unna alt ulovelig, og som ikke engang hadde på seg t-skjorte ble stoppet å avkrevd legitimasjon. «Det opplevdes ydmykende å bli stoppet av bevæpnet politi og jeg opplevde dem som truende. Det er rart å bli stopppet på et politisk arangement for å ha en annen politisk mening, en mening som egentlig ikke engang er så veldig radikal om man tar høyde for Fns klimaropport.»

Til tross for skuffelsen var stemningen på basecamp god, deilig middag hjalp nok. XR synger mye. Det er veldig hyggelig. Det gir samhold og skaper magi.