8 mars: Knus pateriarkatet, ikke kloden!

Bli med å gå i 8 mars tog bak parolen: Knus patriarkatet, ikke kloden! Miljø og likestilling henger nøye sammen. De samme strukturene i samfunnet som undertrykker kvinner, står bak ødeleggelse av jorda.

Med den skjeve fordelingen mellom kjønnene, gjør at menn eier mer og har dermed større mulighet til å stoppe forurensning, men klimaproblemene går hardere ut over kvinner.

I rapporten «Governing Climate Funds, what will work for women?» står det at når naturkatastrofer inntreffer har kvinner:

  dårligere tilgang til informasjon fra varslingssystemer enn menn
  Dårligere finansiell sikkerhet enn menn
  Dårligere tilgang på nødhjelp enn menn
  Begrenset tilgang på egnede fasiliteter, som trygge tilfluktsteder og gode nok sanztetsforhold
  Begrenset tilgang til fond som dekker tap i forbindelse med naturkatastrofer
  Sosiale forventninger til hva som er “passende oppførsel” gir begrensninger på kvinners bevegelsesfrihet, som igjen gjør dem mer sårbare under naturkatastrofer
  Dårligere tilgang på teknologi som kan gjøre tilpasningsarbeid enklere
  Dårligere tilgang til teknologi som bidrar til utslippsreduksjoner

Derfor er kvinner mer sårbare for negative effekter av klimaendringer og naturkatastrofer. Er ikke dette så urettferdig at det må løftes? Likestillingskampen er en kamp for kvinner, mot et system, ikke mot menn! Et system som også ødelegger jorda.

Det største problemet med patriarkatet er ideen om patriarkens rett, (og menn generelt sin rett) til å ta for seg av alle tilgjengelige ressurser. Den ideen har ført oss til en selvdestruktiv forbrukskultur.

Den ultimate forbrukskatastrofen er klimaendringene. Den vestlige verdens økende forbruksvekst finansiert på gjeld, og produsert av underbetalte arbeidere viser det desperate behovet for mennesker som tar ansvar, ikke følger ordre.