Økopolitisk manifest

Jeg har begynt å skrive på et økopolitisk manifest i disse koronatider. Eller for å være mer ærlig, økofeministisk manifest. Jeg har startet et møysommelig arbeid med å veve sammen en feministisk, sosialistisk og ikke minst en miljø og klimarealistisk politisk plattform.

En plattform egnet for min planlagte økofeministiske hub/tenketank og en potensiell inspirasjonskilde for de politikerene som måtte stikke innom.

Hvorfor? I tillegg til å være en ego-tripp der jeg kan kose meg med å bestemme alt 😉 er det greit å ha et svar på hva man står for.

Innbyggernes sikkerhet, herunder miljø, kriminalitet, økonomi, rettssikkerhet og forsvarer, er hovedoppgaven til Norges politiske ledelse. 

Verden står i dag overfor de største utfordringene menneskeheten har sett. Ecocide, klimaendringer og femicide er i ferd med å endre verden slik vi kjenner den. Alle tre er menneskeskapte og det eneste som kreves for å få til endring er politisk vilje. 

Foreløpig har ikke Norge hatt en politisk ledelse som tar forskningen som dokumenterer dette alvorlig. Foreløpig er jeg ikke kommet lengre enn å pusle med innholdsfortegnelsen. Her er første utkast på den:

Norge – en velferdsstat

Borgerlønn, inkludering og fellesskap

En verdig alderdom:

 • pensjon
 • tilbud
 • sykehjem
 • Gylden spaserstokk
 • Hjemmetjenesten
 • Nettverk

Skole, studier og kompetanse:

 • Livslang læring – kompetanse
 • Barnehage og velferd for de yngste
 • En skole for fremtiden
 • Studiespesialiserende
 • Yrkesfag
 • Fagskoler og høyere utdanning
 • Forskning

Helse:

 • Rettigheter
 • Folkehelse for barn og unge 
 • Psykisk helse
 • Tannhelse
 • Digitalisering i helsevesenet
 • Rus 
 • Reproduktiv helse og bioteknologi
 • Eldre 

Det gode liv:

 • Kultur, Kunst og underholdning 
 • Idrett og fritidsaktiviteter
 •  Barne- og familiepolitikk. 
 • Likestilling og antidiskriminering 
 • Bolig, fritidsbolig 
 • Forbrukerrett
 • Frivillighet/ NGOs
 • Religion
 • Urfolk og nasjonale minoriteter 
 • IMigrasjon og asylpolitikk 
 • Fagforeninger
 • Kjæledyr

Fremtiden starter nå – miljøarbeid:

 • Artsutryddelse
 • Begrense klimaendringer
 • Føre var
 • Nasjonal dugnad
 • Internasjonalt klimaarbeid
 • Offentlig støtte

Naturforvalting:

 • Hav 
 • luft
 • Matjord
 • Skog
 • Fjell
 • Strandsone
 • Ferskvann
 • Kulturlandskap

En økonomi i balanse – Sirkulær økonomi:

 • Finans 
 • Skatt&avgift 
 • Næringsliv i utvikling
 • Velstand uten vekst
 • Statens pensjonsfond 
 • Arbeidsliv uten arbeidslinje 
 • Offentlig eierskap 
 • Bioøkonomi
 • Ressurser på avveie
 • Klimaregnskap
 • Likestillingsregnskap

Energinasjonen Norge:

 • Vindturbiner
 • Vannkraft
 • Petroleum 
 • Gass
 • Hydrogen
 • Atomkraft
 • Begrense forbruket

Samferdsel og fysisk infrastruktur:

 • jernbane
 • veier
 • Nett
 • flyplasser
 • havner
 • El-infrastruktur
 • En klimavennlig transportsektor
 • Kollektivtransport
 • Ladestasjoner

Administrativ infrastruktur – et offentlig gode:

 • De offentlige forvaltningsnivåene
 • rettssystemet
 • finans- og pengesystemet
 • organiseringen mellom og innad i helseforetakene
 • politi
 • forsvarets infrastruktur
 • utdanningssystemet
 • Samfunnssikkerhet

En digital verden:

 • Offentlig ansvar – forsvar&sikkerhet
 • Et tilbud for alle
 • Næringsliv

Sikkerhet:

 • Justis 
 • totalberedskap 
 • Forsvar 
 • Fredsarbeid
 • Matsikkerhet 
 • Web-sikkerhet
 • Akutte katastrofer, naturkatastrofer, pandemi
 • Barnevern

Internasjonalt samarbeid:

 • Handelsavtaler, kapitalflyt og økonomisk samarbeid utland
 • arktisk parlamentarisk samarbeid
 • Europaparlamentet/ utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP)
 • Den interparlamentariske union (IPU)
 • Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE)
 • EFTA
 • EØS
 • NATO
 • Nordisk råd
 • OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA)
 • FN

Humanitær bistand:

 • akutte kriser
 • Flyktningesituasjon

Utviklingsbistand:

Legg igjen et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s