Rett til en fremtid? Klimasøksmålet

Standard

Det har vært lange dager i retten. Bildet nedenfor er fra den niende og siste dagen. Adv. Hambro og statsadvokaten lag frem sine avslutningsinnlegg.

Frode Phyn, leder Greenpeace Norge og Gaute Eiterjord, leder NU

Det er vanskelig å sette ord på statsadvokatens arroganse. Mot motparten, men også mot forskere, Grunnloven, retten og stortingspolitikere. De sistnevnte, som i mine øyne er hardt arbeidene politikere ble nærmest beskyldt for hastverksarbeid og for å ikke forstå hva de vedtok.

Er det håp om en seier? En fremtid? Svaret er selvfølgelig ikke det samme. Vi kan tape kampen, og likevel vinne krigen. Jeg er fullt overbevist om at klimasøksmål kan og vil vinnes i retten, også i Norge. Om vi vinner dette er likevel et åpent spørsmål, og aldeles ikke noe selvfølge.

Faktisk vil det være en seier i seg selv om vi får en erkjennelse på at klimasøksmål hører hjemme i retten. At det er en selvfølge at kampen flytter inn i rettsalen der den hører hjemme.

Vips 13960❤️ Støtt Klimasøksmålet

Standard

Anken på Klimasøksmålet er i gang og vi trenger din hjelp!!!

Følg anken på streaming, eller møt opp i tingretten om du er interessert!

Regjeringen må ta det ansvaret de har etter §112 i grunnloven:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

I stedet for å gjøre noe konstruktivt for fremtiden gir regjeringen ut letefelt etter petroleum i Arktis. Vi prøver å stoppe dem!

Erna sier: «Den som skal slukke lyset på norsk sokkel er ikke født ennå»

Greenpeace og NU har tatt staten til retten for å stoppe dem, og trenger din hjelp for å nå frem med anken! Støtt nå! Gi ditt bidrag her!

Greta Thunberg har allerede donert 250 000 kr til rettssaken. Gjør som henne og støtt Klimasøksmål Arktis!

Anken skal opp for Borgarting lagmannsrett 5. november 2019. Følg med på utviklingen framover på facebook-siden vår eller nettsidene til Greenpeace og Natur og Ungdom.

Vips til 13960❤️ Støtt Klimasøksmålet!

Standard

Anken på klimasøksmålet nærmer seg med stormskritt og vi trenger din hjelp!!!

Regjeringen må ta det ansvaret de har etter §112 i grunnloven!

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

I stedet for å gjøre noe konstruktivt for fremtiden gir regjeringen ut letefelt etter petroleum i Arktis. Vi prøver å stoppe dem!

Erna sier: «Den som skal slukke lyset på norsk sokkel er ikke født ennå»

Greenpeace og NU har tatt staten til retten for å stoppe dem, og trenger din hjelp for å nå frem med anken! Støtt nå! Gi ditt bidrag her!

Greta Thunberg har allerede donert 250 000 kr til rettssaken. Gjør som henne og støtt Klimasøksmål Arktis!

Anken skal opp for Borgarting lagmannsrett 5. november 2019. Følg med på utviklingen framover på facebook-siden vår eller nettsidene til Greenpeace og Natur og Ungdom.