Er den muntlige spørretimen nasjonens viktigste forum?

Standard

Jeg skrev i forrige blog at det var en besynderlig sammenheng mellom tideligere  presselosjedebatt og gårsdagens spørretime. Jeg la merke til at de aller fleste spørsmålene i muntlig spørretime har vært oppe i media.

Muligheten for å legge ut et egenregisert svar på sosiale medier ikke er tilstede i den lukkede gamle stortingetssalen og det er kanskje det eneste stedet det svært alvorlig å lyve. Selv om enkelte har bemerkelsesverdig store Avvik i sin virkelighetsforståelse, eksempel samferdselsministerens svar til Rasmus, som mente at Oslo hadde bra luft den dagen men hadde dieselbilforbudet.

Det var altså ikke noe bombe at første del av spørretimen dreide seg om USA og Trump

Børge Brende. Sammarbeidet har vært bærekraft. Den amerikanske ambassade har sagt at nordmenn skal komme inn.

kloke valg i samarbeid med moderate krefter i Midtøsten?

Klimaendringer i USA perspektiv. Finansiering.

USA en trussel for EU?

Er et godt forhold mellom USA og Russland en trussel mot Norge?  Nina Skri Grande

Lysbakken: Skal man protestere sent og uklart? Svar: Utenriksminister mener vi har reagert bra.

Akuttkirurgi og små sykehus.

Spesielt hjerteskjærende – regjeringen har mage til å starte å returnere flyktninger  til Hellas, i følge en avtale alle mener skal reforhandles.

Rasmus vil at regjeringen vurdere å øke antall kvoteflyktninger.  Svar: Norge er et av de landa i verden som tar imot flest i forhold til folketall. (Det var vel nei…)

TGS: Kvinners rettigheter. Trump begrenser støtte, vil vi ta en større ansvar.

Regjeringen har kuttet på poster med kvinner.

Reproduktiv helse er problemet. Strategiske tanker omkring dette tema.

Lysbakken: hva slags land skal vi være om vi ikke er et responsland?  Hva skal vi gjøre for å bli mindre avhengig av USA?

Joa, denne bloggen ble halvhjertet… ble ikke fullført i går, og nå er jeg i Brussel. Neste blog blir en: «verken Oslo eller nasjonal politikk, men heller en slags juksetitt på hva som skjer i Brussel denne uka: Jeg skal på «Green Lab»… » blog.

 

 

Ulv på tinget

Standard

Eller var det kanskje jegere? Jeg var i hvert fall ikke alene da ulvejakt stod på programmet. Det er plass til 130 tilskuere, og det var mer enn halvfullt. Imponerende. Hvor mange som var for, og hvor mange som var mot jakt vites ikke. Publikum var stille som seg hør og bør på Stortinget.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har ansvaret for forvaltning av ulv og kom med en redegjørelse på hvorfor han ikke kunne la jakta gå sin gang slik man ønsker det over det ganske land. Det skyldes norsk lov og internasjonale forpliktelser. Han forstår vist veldig godt at folk vil felle ulv, og gir løfter om jakt om ulven ikke «ter seg som folk». Vel, akkurat det sa han ikke, men det virket ikke helt som at han syntes ulven skulle kunne oppføre seg som en ulv gjør uten å bli skutt i relativt nær fremtid.

Det haster med å få til en ulvepolitikk som ulven overlever og folk kan leve med. Det har vi ikke per dags dato.

Medieansvar i søkelyset

Standard

Få ting er så sentralt i vår tid som medias ansvar og rettigheter. Vi har et lovverk som er på etterskudd og vi har nå en enstemmig komite på at man skal få en ny medielov. Redaktøransvar og kildevern skal stå i fokus. Medieplattform det samme. Whihterblowere skal vist beskyttes i Norge likevel?

Det ble ikke sagt noe om at man bør lovfeste å ha en nasjonal medieplattform for å sikre norske rettigheter og sørge for en trygg plattform der norske lover gjelder. Det blir så tafatt med statsministere som belærer facebook om samfunnsansvar.