EGP-pressemelding: Co-Chair Monica Frassoni om Brexit ledermøte i Ventotene

Standard

Pressemelding, Brussel, 22 august 2016
Dette er en oversatt utgave av EGP sin pressemelding. Du finner originalen her

I forkant av dagens møte på den italienske øya Ventotene, kommer Co-Chair Monica Frassoni i EGP med disse kommentarene:

«Valget Matteo Renzi tok da han valgte å holde møte med president Hollande og kansler Merkel i Ventotene er svært viktig. Det var i Ventotene at tre unge fanger av fascistene, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi og Eugenio Colorni skrev det som skulle bli det aller første politiske manifest som kaller for den demokratiske samlingen av Europa, og delt suverenitet, som motgift mot krig og totalitarisme. Hvis man mener at manifestet «for et fritt og forent Europa», som ble skrevet i 1941 da seieren til Hitler fortsatt virket mulig, av folk som hadde tilbrakt en viktig del av sin ungdom i fengsel, forstår kraften og ambisjonen i deres visjon. Ambisjon og visjon er akkurat det vi trenger i dag. Sammen med endring og enhet.

Hver av de tre lederne som skal møtes i Ventotene har forskjellig, og i noen tilfeller motstridende agenda. Men alle trenger et fungerende og troverdig EU hvis de skal bekjempe stemmene til de som trengs, i sine respektive land, for å få gjennomslag for illusjon om at å isolere samfunnet og bygge nye murer er svaret på økonomisk og sosial nød.

«Dette møtet kan ende opp med å bli bare en personlig tjeneste til Renzi av Hollande og Merkel, for å støtte den italienske statsministeren i et vanskelig økonomisk og politisk øyeblikk, i forkant av folkeavstemningen om grunnlovsreform som vil finne sted i november og i midten av en vanskelig forhandling om gjeldsreduksjon. Eller det kan være begynnelsen på en endring i måten EU håndterer og prioritetene sine handlinger.

Endringen innebærer å bestemme seg for å gå ut av sin innstrammingspolitikk og rigide tolkning av regler som i løpet av de siste årene har gjort krisen enda verre i mange deler av EU og ta valg i favør av en økologisk transformasjon av våre økonomier fra fossilt brensel og mot en grønn revolusjon i våre byer og økonomier.

Det betyr å ta ansvar som det rikeste kontinentet på jorden, og utvikle mer ressurser og omsorg til de som rømmer fra krig og sult; det betyr å definere en felles sikkerhetsstrategi, hvor menneskerettigheter og demokrati ikke bare er tomme ord. Det betyr å avvise ideen om å bli blokkert i en endeløs diskusjon om hvordan Storbritannia vil forlate EU og akseptere å åpent utfordre den hensikten hos flere av medlemslandenes regjeringer, særlig noen av de nyeste, for ytterligere å svekke felles beslutninger og demontere felles politikk.

«Denne» reset «vil ikke skje bare med virkningen av at de tre nasjonale ledere legger en ny plan. Det trenger involvering og engasjement fra europeiske institusjoner og borgere. I dagens situasjon vil sistnevnte vil være den vanskeligste oppgaven. Men jeg er overbevist om at meldingen fra Ventotene fortsatt er den rette.

Featured Image

European Green Party inviterer til konferanse i økonomi!

Standard

Economy of, by and for the people

På nettsiden til Europian Green Party finner du denne invitasjonen. Jeg har meldt meg på, og tror at skal du på en konferanse i høst, bør det være denne! Her er en oversettelse:

På vegne av European Green Party, the Green Group in the European Parliament, og våre respektive grønne partier i Belgia, Ecolo og Groen, vil vi gjerne invitere deg til å delta i vår kommende konferansen «Economy of, by and for the people» den 30. september og 1. oktober i Brussel, Belgia.

Dette arrangementet vil samle Greens fra hele Europa for å diskutere den økonomiske transformasjon av samfunnet, spesielt med fokus på grønne politiske løsninger og hvordan vi kan sette innbyggerne i sentrum for denne transformasjonen. Med eksperter fra hele Europa i en serie av interaktive forelesninger og paneler, vil det være en unik mulighet for Greens å utveksle ideer om en av de mest avgjørende sakene i vårt liv, økonomi og dens innvirkning på europeiske borgere.

Under konferansen vil vi få en sjanse til å se emne fra unges vinkel, samt fra HMS perspektiv. Vi vil også ta for oss lokale valutaer og økonomier, samt fra Grønn innovasjon og transformasjon og den rollen de kan spille i «Economy of, by and for the people». I diskusjonene vil det ikke bare være representanter fra grønne partier i hele Europa, men også foredragsholdere fra fagforeninger, bedrifter, det sivile samfunn og akademia.

Vi ser frem til å se deg, og ha deg med på denne viktige diskusjonen! Registrer deg i dag!!

Whistleblower – varslere trenger beskyttelse!

Standard

Dette blogginnlegget er en oversettelse av et meget godt og relevant nyhetsutspill. “Whistleblower protection: A matter of freedom, justice and public interest” publisert 28 Juli 2016 av European Green Party. Du kan lese originalen her

Luxleaks rettssaken sammen med andre sjokkerende avsløringer som Panama Papers og NSA lekkasje av Edward Snowden, har rørt den offentlige debatten om varslervern. For tiden er det en stor utfordring å beskytte varslere som avslører sikkerhetsstemplet informasjon av offentlig interesse. Oftest blir disse menneskene overlatt til seg selv. Nye lekkasjer, som Panama Papers, har nok en gang understreket den viktige rollen varslere har i å spre informasjon av offentlig interesse og jobbe for økt åpenhet. Disse lekkasjene fungere ofte som en katalysator som driver prosessen med lovendring fremover. Denne kjeden av hendelser avdekker et problem som har eksistert i mange år.

Dette er ikke egentlig nyheter… er det vel?

I dag er det verken noe fast eller felles grunnlag av lovgivning som definerer hvordan man skal gi varslere i Europa beskytte og støtte. Dette har store konsekvenser for de involverte. Det avhenger av landet hva slags beskyttelse – eller straffeforfølgning – de mottar.
I over ti år har Europaparlamentet bedt EU Kommisjonen til å ta affære og ta tak i dette problemet. Tro det eller ei, har Europaparlamentet allerede bedt om et forslag fra Kommisjonen ved fire forskjellige anledninger. Lykkes de den femte gangen? Vi håper virkelig at behandlingen varslere har fått den siste tiden tas alvorlig og man forstår at det er viktig å ta affære øyeblikkelig. Dette, sammen med the Trade Secrets directive – vi kommer snart tilbake til det – er hovedgrunnen bak faren for at situasjonen til varslere svekkes ytterligere.
Det har gått alt for lang tid allerede. Nå, mer enn noen gang, er det på tide å ta tak i problemet og skape et felleseuropeisk juridisk grunnlag for å sikre at tjenestemenn som avslører informasjon av allmenn interesse får den beskyttelsen de trenger.

Så hvordan kan vi klare det?

Vi mener at det bør være klare bestemmelser for å beskytte varslere i hele EU. Det er rett og slett uakseptabelt at et moderne samfunn som Europa, ikke har felles lovgivning på dette. EU-parlamentet har allerede bedt kommisjonen om et forslag til regelverk, ettersom grunnlaget for et slikt rammeverk er tydelig til stede i de europeiske traktatene.
Denne rammen er viktig for å beskytte og fremme den rollen som varslere spille i å sikre åpenhet, tillate journalistisk etterforskning og ansvarliggjøring. Den store mengden av eksempler på lekkasjer i stor skala som har avslørt kriminell virksomhet som ulovlig masseovervåking, skatteunndragelse i profesjonell skala etc, understreker det ytterligere behovet for dette.
Ved å lansere dette direktivet har the Greens in the European Parliament som mål å samle bred tverrpolitisk støtte i Europaparlamentet, slik at kommisjonen kan bruke dette i arbeidet, og bygge videre på det. Videre håper vi også å generere videre debatter på nasjonalt nivå om behovet for å beskytte avsløringer av offentlig interesse.

Selvfølgelig kan det ikke alltid være enkelt

Tillat meg å presentere the Trade Secrets Directive:
Dette direktiv ble godkjent i april, og selv om grunnlaget for ideen kan virke logisk, har det vidtrekkende konsekvenser for potensielle varslere. Det kan til og med stoppe dem fra å avsløre informasjon på grunn av frykt for hva som kan skje med dem.
Alle europeiske selskaper vil nå ha samme minimum av beskyttelse mot industrispionasje i hele EU, høres ikke det fornuftig ut? Ikke om du ser på mulige konsekvenser for arbeiderne, på grunn av hvordan forretningshemmeligheter faktisk håndteres. All informasjon kan nå håndteres som en forretningshemmelighet. Dette kan inkludere ting som kontrakter med regjeringer eller misligheter som vi har sett i Volkswagen-skandalen.
Videre vil det nye Trade Secrets Directive legge bevisbyrden på whistlebloweren. Dette betyr at varsleren har ansvaret for å bevise at den informasjonen de har avdekket er i offentlighetens interesse, og ikke kommersielt motiverte løgner.
Dette setter en enorm juridisk og økonomisk belastning på varsleren, noe som vil skremme folk fra å avsløre slik informasjon. Dette er grunnen til at vi trenger et Whistleblower Protection Directive for å gi et felles grunnlag for beskyttelse. Uten det, er sjansen stor for at informasjonen i offentlighetens interesse – som opplysningene som ble åpenbart i LuxLeaks – forblir skjult.
Vi trenger det i dag, mer enn noensinne. Spesielt i lys av Trade Secrets Directive. Dette direktivet er utformet på en slik måte at det truer muligheten for framtidige avsløringer, da det behandler praktisk talt all forretningsinformasjon man ønsker å skjule som en forretningshemmelighet.

Alright, men hva nå?

Enkelt, vi opp ante og fortsette å legge press.
EU-kommisjonen skulle foreslått lovgivning innen juni 2016, slik at du kan forestille deg at folk er utålmodige. Med hjelp av to forskjellige komiteer og en cross-party intergroup, fortsetter parlamentsmedlemmer presset på kommisjonen.
The Parliament’s Legal Affairs Committee er forpliktet til å utarbeide enlegislative own-initiative report som vil oppfordre Commission til å komme med et konkret forslag om beskyttelse av whistleblowere. Denne rapporten vil også inkludere det spesifikke juridiske grunnlaget som blir foreslått, omfanget av beskyttelsen som skal gis og de viktigste prinsippene som bør iverksettes. Sammen med Legal Affairs Committee, vil the Budgetary Control Committee utarbeide en rapport om behovet for beskyttelse i lys av behovet for EU-midler.
På cross-party level, the European Parliament Inter-Group on Integrity, Transparency, Corruption and Organised Crime, som består av medlemmer fra nesten alle politiske grupper i Parliament har valgt varslerbeskyttelse som en av sine strategiske prioriteringer. De vil arrangere en konferanse om saken i høst.

Vi kan ikke gjøre det alene, og det er nettopp derfor vi trenger deg også. Vi har lansert en offentlig høring, der vi ønsker å høre dine tanker og innspill om saken. Du finner konsultasjon ved å klikke her. Høringen er åpen til og med 1.september 2016.

Vil du ha en rask løsning på innholdet i Whistleblower Protection Directive? Du finner vår podcast med MEP Sven Giegold her, eller et skriftlig sammendrag av direktivet her. Hvis du ønsker å vite mer om emnet på store finner du finne spørsmål og svar her.

Om det skulle være noe uriktig i oversettelsen er det helt og fullt mitt ansvar.