Det er opp til flere elefanter i ulvedebatten!

Standard

Hvorfor oppe igjen? Ulveforliket er utfordret.

Regjeringen utfordrer Stortingets autoritet, ved å ikke utøve ulveforliket. Det blir tatt opp av flere stortingsrepresentanter.  De fleste folk i Norge og de folkevalgte på stortinget er enig i ulveforliket. Dermed skulle premissene være satt. Det er grunnmuren vårt statssystem viler på.

Det er ikke første gang en regjering utfordrer Stortinget, men det er ikke ofte stortingsrepresentanter er misfornøyd med egen regjering. Det er heller ikke hverdagskost med flere tusen demonstranter som ønsker at Stortingets politikk skal gjennomføres.

Å hva er det som skjer? Det blir brukt lang tid på gode faglige argumenter, og stilt betimelige spørsmål som: Er ulv farlig? Er det egentlig galt at ulv spiser elg? Blir det egentlig tatt så mange sauer av ulv?

Alle vil ha en «bærekraftig» rovdyrpolitikk, en forvaltning. Flertallet av både befolkning og stortinget er enig. Man vil ha ulv. Eller i det minste man ville ha ulv, med et solid flertall og faglig tyngde.

Det ultimate skadepotensiale er at utmarka ikke kan brukes, blir det påpekt. Det er heller ikke relevant for saken.

Problematikken rundt ulvesaken

Saken slik den står nå er på mange måter hvordan man skal taklet følgene av enighet om ulv. Norge har lykkes i sitt naturmangfoldsmål å få ulv tilbake i faunaen. Det har noen fordeler og noen ulemper. Man får en topp på næringskjeden i skogen. Behovet for jakt fra menneskets side synker. En del har rett og slett fått en firbent konkurrent om elgkjøtt og rådyr. Det er ikke popt.

Bøndene har i veldig mange år blitt hardt presset for å tilpasse seg. Vekst i ulvebestanden føles som en hån mot de som forsøker å leve av jord og skau. Den er dråpen som får bøndene til å demonstrere. en konkret sak å ta tak i, et symbol.

Hva så egentlig, noen hundre misfornøyde bønder skulle ikke være nok til å duge som regjeringens unnskyldning for å fortrenge Stortingets vedtak.

Vel, jeg antar at hvert halmstrå duger som unnskyldning om man forsøker å endre maktforholdet  i norsk politikk. Det er ikke noe nytt at regjeringen forsøker seg på det.

Det er bare en ting som forundrer meg, at et stusselig lite antall firbente jegere kan bære en konflikt av uante proposisjoner. En konflikt som, om den trappes opp, kan sende Norge inn i en tilstand av styringsudyktighet og manglende gangsyn.

Eller har det alt liggende der lenge, og at jeg ser det bare fordi jeg dumper inn å ser politikk uten filter?

I dag startet 2017 på Stortinget

Standard

Jeg tror i hvert fall det var det jeg observerte da man i hurtigtog tok en kapp oppramsing av endringene i regjering og ønsket grønt nytt år. Ja, for det var vel det stortingspresidenten sa? Om ikke det var det han sa er det i hvert fall hva de skal få! De Grønne skal gjøre et suverent bra valg i 2017!

Sak 1 Redegjørelse om Afghanistan

Norge var en god alliert for USA var konklusjonen i Afghanistan rapporten. Vi har hjulpet jentebarn til å gå på skole. Stoppet angrep på USA fra Afghanistan. Det manglet ikke god vilje og høye målsettingene da USA valgte å bruke NATOs artikkel 5 etter 11 september som var starten på Afghanistan-problematikken. Resultatet er så ymse.

Kampen mot internasjonal terror startet en krig på tvers av nasjonale grenser. Det var et mål om en stabil demokratisk Afghansk stat. Det ble ikke nådd.

Det må være lov å stille spørsmålene ved målene som ble satt da vi engasjerte oss i Afghanistan.

Har bistand forårsaket korrupsjon? Mest sannsynligvis, men man jobber med saken. Forvaltningen er tydeligvis ikke godt nok.
Hensiktsmessig? Man står overfor en problematikk med bistandsøkonomi i et av verdens mest korrupte land. Man kan likevel ikke konkludere med at man bør stoppe bistand.

Afghanistan er et av de største mottakere for norsk bistand. Det bør gi resultater. Man har en handlingsplan: kvinner, fred og sikkerhet

Vi har ikke kunnet levere på det nivået vi hadde som mål i starten, men Afganistan er på vei til å bygge opp statsfunksjoner ser ut til å være konklusjonen.
Min grønne tanke, Norge vil sende afghanistanere ut av Norge, det er forståelig med tanke på hvor mye penger vi bruker på bistand i landet, men det må kunne bygges et eget mottak for returnerte asylsøkere av norske midler.

Forsvarsministeren snakket om våre folk i Afghanistan. Det er vist nyttig at de er der. Forsvar i Afganistan gir tiltrengt trening og erfaring som er nyttig for forsvaret i Norge. Det er logisk, men like fullt skremmende med en slik tanke. Slik blir utlandet en treningsarena for militæret og man risikerer vikarierende motiver for å engasjere seg.

Kan veteraner brukes i integreringsarbeid i Norge når de kommer tilbake, siden de er blitt så godt opplært i kultur? Hvis de ikke kan brukes, kunne de da gjøre noe fornuftig der de var?

Ta gjerne en titt på hva Aftenposten sier!

Sak 3 Nordisk Samarbeid

Det er opplest og vedtatt at nordisk samarbeid er bra. Jeg stiller meg likevel tvilsom til Nordisk passkontroll-samarbeid? Viser lite kunnskap om svensk-danske samarbeidsproblemer. Svensk flyktningepolitikk og viktigheten av å få Shengensamarbeidet på beina igjen. Men pluss i boka for praktisk tenkning.

Nordisk/skandinavisk transportplan er et desto bedre forslag som forhåpentligvis blir både vedtatt, og gjennomført så fort som mulig.

Styrka nordisk samarbeid er viktigere enn før mener Børge Brende, fordi verden blir mer usikkert. Nordisk samarbeid blir ikke så høyt prioritert i Norge. Det burde det være.

Det er blitt lov å snakke om sikkerhetspolitikk på nordisk nivå, i motsetning til det som gikk an under den kalde krigen. Det politiske klima blir kjøligere og vi bør sakke mens det enda er lov.j

Nordisk råd er undervurdert i forhold til å få i gjennom saker mener Irene Johansen fra AP, jeg har tilgode å ha observert de store endringene, men kanskje man har mange små?

Sak 6 Matsvinn

I min barndom fikk barn skylda for matsvin, da vi ble voksne klarte vi å adressere problemet. Matkasting må vi da få slutt på. Det er i grunnen ikke så mye mer å si om det, annet enn å vedta og få gjennomført en god plan. Det blir likevel sagt en del bra. Else-May fra AP og flere andre opplyser at de støtter MDG sitt forslag. Det er bra 🙂

Rasmus forklarer hvorfor i klimasynsvinkel og forslaget til MDG om å inkludere rare frukt og grønnsaker.

Sak 7 Pelsdyrnæringen

Nok er nok. Det er da merkelig at folk ønsker å opprettholde en næring som er preget av en drift som er så unaturlig for dyrene at det må karakteriseres som mishandling. Selv om jeg innser at det er bygdesamfunn som er totalt dominert av oppdrett og at det finnes oppdrett der dyra har det bra.

Det ble likevel påpekt fra SP at om vi det ikke er et spørsmål om vi skal ha selge pels i Norge, det er et spørsmål om vi skal produsere norsk pels. Det vil være urettferdig med lov av salg, men ikke produksjon. Vel, jeg ser ikke akkurat flust av pelsbrukere i gatene her, de skal vistnok befinne seg i Kina.

Næringa har ikke nådd måla om dyrevelferd. Det er på høy tid å sette stopp. Det må være lov å sette spørsmål hva regjeringens avgjørelse egentlig er bygget på.