Organisert sivil ulydighet

Sivil ulydighet: Et virkemidler for å bli hørt

Å akseptere sivil ulydighet som virkemiddel er ikke uvanlig for medlemmer i miljøorganisasjoner. Noe som samler en stor del av miljøbevegelsenen i aksept for sivil ulydighet er kamp for uberørt natur, selv om organisasjonen eller personen selv kanskje ikke føler seg kallet til å hverken planlegge eller delta i dem.

Om du vil delta i aksjoner, uavhengig om de er innenfor loven, eller sivil ulydighet, er valget av miljøorganisasjon særs viktig. De fleste miljøorganisasjonene bruker ressursene sine på lobbyvirksomhet og informasjonsarbeid. Begge deler er meget viktig. For deg som ønsker å gjøre noe aktivt kan det derfor føles lite givende å være medlem da det ikke er noe man blir inkludert i. Jeg forsøker ikke å underslå at penger er helt nødvendig for organisasjonens eksistens. Likevel. Det lite tilfredsstillende for en selv når man ønsker å gjøre en forskjell. Det er lett å føle seg som en melkeku.

Både i Norge og verden forøvrig er det miljøorganisasjoner som satser sterkere på aktivisme som virkemiddel enn andre organisasjoner. Greenpeace og Extinction Rebellion er eksempler her i Norge på organisasjoner som ser på sivil ulydighet som nødvendige virkemidler for å få ut sitt budskap.

Greenpece sin båt på Arendalsuka 2019